vostre nom grup: AL'adreça de la meva pàgina web en galeon.com és:

http://galeon.com/lamssyeh10/INDEX.HTMLExercici números

Exercici alfanumèric

Exercici alfanumèric

ex 4